Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem oraz kołnierzy wraz z kompletem uszczelnień oraz śrub.

ZAŁĄCZNIKI: