Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych zgodnie z załączonymi do specyfikacji zestawieniami materiałów

ZAŁĄCZNIKI: