Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: