Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę wodomierzy do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: