Przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej przebudowy istniejącego magazynu na magazyn biomasy (zrębka drewna) oraz budowy nowego otwartego składu biomasy na terenie PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 102G a następnie po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego opracowanie wielobranżowego projektu budowy nowego otwartego składu biomasy.

ZAŁĄCZNIKI: