Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych energii cieplnej.

ZAŁĄCZNIKI: