Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy kompletnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej w latach 2021-2022 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: