Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.37.2023.MSz2 z dnia 15 lutego 2024 r. Taryfa obowiązywać będzie od 31 marca 2024r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumencie poniżej.

Obecna taryfa znajduje się w zakładce: Taryfa dla ciepła.