Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną przez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.12.2022.MSz2 DKN 242 z dnia 17 marca 2022 r.
Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2022r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumencie poniżej.

Obecna taryfa znajduje się w zakładce: Taryfa dla ciepła.