Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ma w sprzedaży:

Obudowy wykopów systemu MINI BOX 3000 x 1500 x 40

Transport i załadunek po stronie Kupującego.

Zakupu można dokonać na terenie PEC Sp. z o.o. przy ul. Pokoju 26 w Białej Podlaskiej w dni robocze w godz. 7:30 – 14:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Więcej info: 575 120 645   kontakt w dni robocze 7:30 – 14:30

Serdecznie zapraszamy