Nr sprawy 24/OoZ/D/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typ 46-6 Samson.

Termin składania ofert: 21.08.2018 roku do godz. 9:00

Pliki do pobrania:

24OoZD2018

załącznik (klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia)

rozstrzygnięcie 24OoZD2018