Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w latach 2019-2021.

Nr sprawy:  3/PN/D/2019

Termin składania ofert:  25.01.2019 do godziny 12:00

Treść ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu