Przetarg na usługę odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne już wytworzonych oraz na sukcesywne świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne które zostaną wytworzone w trakcie działalności PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska w latach 2019- 2021. 

Nr sprawy:  5/OoZ/U/2019

Termin składania ofert:  08.02.2019 do godziny 12:00

Treść ogloszenia 

Wynik postępowania