Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Numer sprawy: 3/PN/U/20

Termin składania ofert: 19 luty 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Projekt umowy (załącznik nr 2)

Rozstrzygnięcie 3.PN.U.20