PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska

Telefony centrala

83-342-55-98

sekretariat

83-342-58-99
83-342-59-49

telefax

83-342-59-88

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

993

Spis telefonów wewnętrznych
e-mail sekretariat@pecbp.pl
www http://www.pecbp.pl
NIP 537-00-01-649
REGON 030124339
Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.
Bank:
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
45 8025 0007 0023 8706 2000 0010


Napisz do nas!