PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
Telefony centrala 83-342-55-98
telefax 83-342-59-88
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
Spis telefonów wewnętrznych
e-mail sekretariat@pecbp.pl
www http://pecbp.pl
NIP 5370001649
REGON 030124339
Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 212 500,00 zł.
Bank:
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej

Napisz do nas!