Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na opracowanie planu rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło w latach 2024-2029 miasta Biała Podlaska, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2022r. poz.1385 z późn. zm.

ZAŁĄCZNIKI: