Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę paliw do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26 , Biała Podlaska w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI: