Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy środków czystości w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI: