Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w latach 2019-2021.

ZAŁĄCZNIKI: