Sukcesywna dostawa w latach 2019-2020 kompletnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej.

ZAŁĄCZNIKI: