Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej (zwana dalej także „Spółką”), zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz za rok 2024 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej (REGON: 030124339, NIP: 5370001649)”.

ZAŁĄCZNIKI: