Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej wprowadza nową taryfę ciepła zatwierdzoną przez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z OLB.4210.34.2021.MSz2 z dnia 8 października 2021 r. Taryfa obowiązywać będzie od 1 listopada 2021r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumencie poniżej.

Obecna taryfa znajduje się w zakładce: Taryfa dla ciepła.