Kontrast
Czcionka

Usługi

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Usługi

Obsługa inwestorska i doradztwo technologiczne w zakresie przedsięwzięć ciepłowniczych

Realizujemy zadania inwestycyjne od projektu do wykonawstwa, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi czy budową sieci ciepłowniczych.

Doradztwo technologiczne związane z przyłączeniem do sieci, określeniem warunków przyłączenia, eksploatacji i serwisu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych

Wykonujemy przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, odbiorca otrzymuje koncepcję przyłączenia, koszt inwestycji i planowany koszt eksploatacji.

Remonty urządzeń ciepłowniczych i usługi warsztatowe

W swoim zakresie oferujemy kompleksową obsługę węzłów cieplnych m. in. proste usługi instalacyjne, jak regulacja parametrów pracy węzłów, usuwanie przecieków i niedogrzewań czy montaż i wymianę elementów instalacji. Prowadzenie spraw związanych z naprawami i legalizacją liczników ciepła i wodomierzy.

Usługi transportowo – sprzętowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne: wykopy, zasypywanie czy niwelowanie terenu. Prowadzimy również załadunek: materiałów stałych, elementów betonowych, stalowych i urządzeń oraz ich przewóz.

Analizy laboratoryjne

Wykonujemy analizy laboratoryjne węgla w zakresie oznaczenia wilgotności przemijającej, powietrzno-suchej, całkowitej, oznaczenie zawartości popiołu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz siarki całkowitej w stanie roboczym i analitycznym.

Dodatkowo jedynie dla potrzeb własnych, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody sieciowej i zasilającej. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH oraz zasadowości.

Pogotowie ciepłownicze

Mieszkańcy miasta mogą przez cała dobę zgłaszać na bezpłatny numer 993 wszelkie uwagi dotyczące awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Dyspozytor.

Wynajem nieruchomości

Posiadamy do wynajęcia w wielu miejscach miasta lokale użytkowe w budynkach wymiennikowni oraz nieruchomości gruntowych.

Sprzedaż żużla paleniskowego

Odbiorcami żużla mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.

Cennik usług dodatkowych

l.p. Rodzaj usługi cena netto*
1 Rozpoczęcie/wstrzymanie dostawy ciepła do węzła cieplnego na zlecenie odbiorcy (pierwsze rozpoczęcie/wstrzymanie w sezonie grzewczym - bezpłatne) 300 [zł/węzeł cieplny]
2 Podwyższenie temperatury na potrzeby termodezynfekcji instalacji c.w.u.
2.1 w sezonie grzewczym (Uzgodnienie terminu z koordynatorem dotyczy instytucji podległych Urzędowi Miasta) 200 [zł]
2.2 w sezonie grzewczym (pozostali Odbiorcy ciepła)
2.3 poza sezonem grzewczym wycena indywidualna
3 Likwidacja awarii węzła cieplnego
3.1 diagnoza 120 [zł]
3.2 naprawa 80 [zł/h]**
3.3 materiały wycena indywidualna
4 Zmiana parametrów pracy węzłów cieplnych (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym dla grup taryfowych C1,C2,C3) 150 [zł]
5 Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacją w sterowniku węzła (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym) 300 [zł]
6 Przegląd i konserwacja węzłów cieplnych
6.1 usługa przeglądu i konserwacji 80 [zł/h]**
6.2 materiały wycena indywidualna
7 Płukanie wymienników (w zależności od wielkości wymienników)
7.1 JAD 3/18; X3/18 550 [zł/szt.]
7.2 JAD 5/36; X5/38 650 [zł/szt.]
7.3 JAD 6/50; X6/50 750 [zł/szt.]
7.4 JAD X9/88 1000 [zł/szt.]
7.5 JAD X12/114 1700 [zł/szt.]
7.6 płytowe lub WWB 495 [zł/szt.]
8 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowego
8.1 bez demontażu 250 [zł]
8.2 z demontażem wycena indywidualna
9 Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepła realizowany na wniosek odbiorcy 100 [zł/szt.]
10 Wymiana baterii w ciepłomierzu 170 [zł/szt.]
11 Montaż i uruchomienie podlicznika ciepła wycena indywidualna
12 Przyjazd obsługi technicznej na zlecenie 80 [zł/h]**
13 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia ciepłowniczego 100 [zł]
14 Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby zabezpieczającej 500 [zł]
15 Opłata za samowolne wstrzymanie lub rozpoczęcie poboru ciepła (bez wiedzy dostawcy ciepła) 1000 [zł]
16 Analizy laboratoryjne węgla
16.1 oznaczenie wilgotności przemijającej, wilgotności powietrzno-suchej, wilgotności całkowitej, zawartości popiołu, badanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej 230 [zł]
16.2 oznaczenie zawartości siarki całkowitej 100 [zł]
17 Wynajem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych (będących własnością PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska) wycena indywidualna
18 Usługi transportowo-sprzętowe z operatorem wycena indywidualna
19 Pomiary elektryczne wycena indywidualna

* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

** za każdą rozpoczętą godzinę

Cennik obowiązuje od 1 września 2023r.