Kontrast
Czcionka

Biuro Obsługi Klienta

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Biuro Obsługi Klienta

Nasza pomoc

 • zawieramy umowy kompleksowe na dostawę ciepła,
 • zawieramy umowy o świadczenie usług konserwacyjnych,
 • przyjmujemy reklamacje dotyczące wysokości opłat,
 • udzielamy informacji na temat wysokości wystawionych faktur,
 • pomagamy w skontaktowaniu się z innymi komórkami organizacyjnymi
  w PEC Sp. z o.o.

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta udzielamy informacji na temat:

Kontakt

 • Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00
  – kontakt e-mail: bok@pecbp.pl
 • Wszelkie informacje dotyczące przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej można uzyskać
  w Dziale Technicznym PEC:
  – pokój nr 27 tel. 83 342-55-98
 • Informacji na temat zawarcia umowy o dostawę ciepła udziela Biuro Obsługi Klienta PEC:
  pokój nr 21, 20 tel. 83 342-55-98