Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na przeglądy okresowe budynków i budowli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  w latach 2021-2024 w zakresie wynikającym z obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

ZAŁĄCZNIKI: