Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na opracowanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN500 po jej termomodernizacji w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: