Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zatrudni pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 04.02.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie w zakładce Kariera.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych, nie został wybrany żaden kandydat.