Kontrast
Czcionka

Kariera

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Kariera

Aktualne oferty pracy

 • Nabór na stanowisko inspektor ds. technicznych.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w plikach poniżej do pobrania.

Zakończone postępowania rekrutacyjne

 • Nabór na stanowisko inspektor ds. technicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 24.06.2024 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja ” 
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w plikach poniżej do pobrania.

Zakończone postępowanie rekrutacyjne.


 • Nabór na stanowisko inspektor ds. technicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 20.05.2024 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja ” 
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w plikach poniżej do pobrania.

Zakończone postępowanie rekrutacyjne.


 • Nabór na stanowisko MASZYNISTA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 08.03.2024 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Rekrutacja – maszynista urządzeń grzewczych” na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 8.

Planowany termin zatrudnienia: 18.03.2024 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Zakończone postępowanie rekrutacyjne.


 • Nabór na stanowisko POMOC PALACZA.

Dokumenty należy złożyć do dnia:  22.02.2024 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 8.

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2024 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Zakończone postępowanie rekrutacyjne.


 • Nabór na stanowisko SPAWACZ – MECHANIK.

Dokumenty należy złożyć do dnia:  22.02.2024 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 8.

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2024 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Zakończone postępowanie rekrutacyjne.


 • Nabór na stanowisko Inspektor w Dziale Logistyki.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 20.10.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja LOGISTYKA”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 15.

Planowany termin zatrudnienia: 01.12.2023 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Rekrutacja została zakończona.


 • Nabór na stanowisko Inspektor ds. zbytu w Biurze Obsługi Klienta.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 20.10.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja BOK”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 15.

Planowany termin zatrudnienia: 01.12.2023 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Rekrutacja została zakończona.


 • Nabór na stanowisko Pomoc Palacza.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 28.02.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 06.03.2023 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko POMOC PALACZA został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Pomoc Palacza.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 22.09.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko POMOC PALACZA został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Sprzątaczka.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 14.09.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko SPRZĄTACZKA został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Specjalista ds. logistyki.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 07.09.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 19.09.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko SPECJALITA ds. LOGISTYKI został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Spawacz – Mechanik.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 27.08.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko SPAWACZ – MECHANIK został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 31.05.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 20.06.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko Specjalista ds. Zamówień publicznych został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 04.02.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku zakończenia procedury  naboru na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych, nie został wybrany żaden kandydat.


 • Nabór na stanowisko inspektora ds. płac.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 03.10.2021 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 02.11.2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na stanowisko inspektor ds. płac został wyłoniony kandydat, który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko inspektora ds. technicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 30.12.2021 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektor ds. technicznych został wyłoniony kandydat który spełniał wszystkie wymogi określone  w ogłoszeniu.


 • Nabór na stanowisko inspektora ds. zbytu w Biurze Obsługi Klienta.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 20.01.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektor ds.zbytu w Biurze Obsługi Klienta został wyłoniony kandydat który spełniał wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu.


Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w PEC Sp. z o.o. na stanowiskach, które nie są obecnie objęte procesem rekrutacji, prosimy o przesyłanie swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres:

ul. Pokoju 26,
21-500 Biała Podlaska
Biuro Obsługi Klienta
lub na adres e-mail: 
sekretariat@pecbp.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane podjęciem praktyki czy odbycia stażu zawodowego w naszym przedsiębiorstwie zapraszamy
do zgłoszenia swoich aplikacji do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, z dopiskiem staż/praktyka, na adres
e-mail: sekretariat@pecbp.pl

Informujemy, że przekazane nam dane osobowe, w celach przyszłych rekrutacji pracowników lub złożonych do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, przetwarzamy w celu prowadzenia tych rekrutacji przez okres 18-stu miesięcy od daty przesłania aplikacji.