Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Oferta PEC

Oferta PEC

Oferta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej to nie tylko ciepło z miejskiej sieci, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.

Głównym elementem naszej działalności jest dostarczanie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do mieszkań, szkół, szpitali, urzędów, kościołów, centrów handlowych, obiektów sportowych innych instytucji oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Ważnym czynnikiem produkcji ciepła systemowego jest bezpieczeństwo dla środowiska. Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska przez co do atmosfery emitowanych jest mniej substancji szkodliwych.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Zaopatrując naszych odbiorców w ciepło i ciepłą wodę użytkową, gwarantujemy komfort, dostawę energii przyjaznej dla środowiska i bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczymy również dodatkowe usługi jak: analizy laboratoryjne węgla, wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości, czy sprzedaży żużla paleniskowego.

Udzielamy informacji z zakresu: kompleksowego zawarcia umowy o dostawę ciepła, świadczenia usług konserwacyjnych, aktualnych opłat za ciepło i zasad ich rozliczania, wysokości wystawionych faktur, warunków zwiększania lub zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, reklamacji dotyczących wysokości opłat czy przerw w dostawie ciepła.

Cennik usług dodatkowych

l.p Nazwa usługi Rodzaj usługi i opis cena netto* [zł] i [zł/h]
1 Przyjazd pogotowia ciepłowniczego Nieuzasadnione wezwanie 100
dla taryfy C4 50
2 Uruchomienie dostawy ciepła (Pierwsze uruchomienie w sezonie - bezpłatne) każde następne wznowienie dostawy ciepła na życzenie odbiorcy 300
3 Wyłączenie dostawy ciepła (Pierwsze wyłączenie w sezonie - bezpłatne) każde następne przerwanie dostawy ciepła na życzenie odbiorcy 150
4 Podniesienie temperatury c.w.u. na potrzeby termodezynfekcji instalacji W sezonie 200
Poza sezonem 300
5 Likwidacja awarii węzła cieplnego odbiorcy ciepła z grupy taryfowej C4 Diagnoza 120
Naprawa 50,00/h
6 Zmiana parametrów pracy węzłów cieplnych Regulacja parametrów pracy węzła cieplnego oraz zmiana nastaw automatyki pogodowej 150
7 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu zamontowania Sprawdzanie układu pomiarowego w tym czujników, okablowania, przepływomierza, elektronicznego przelicznika bez demontażu urządzeń. 250
8 Płukanie wymienników w zależności od wielkości wymienników (za 1 sztukę)** Typy wymienników bez montażu i demontażu z montażem i demontażem
JAD 3/18; X3/18 350 550
JAD 5/36; X5/38 400 650
JAD 6/50; X6/50 450 750
JAD X9/88 500 850
JAD X12/114 600 1000
Płytowe lub WWB 320 495
9 Wymiana baterii w ciepłomierzu Cena za 1 sztukę 130
10 Kara za zerwanie lub naruszenie plomby założonej na urządzeniu Opłata w pełnej wysokości pobierana jest gdy zerwanie plomby zostanie stwierdzone przez pracowników PEC 200
11 Kara za samowolne wyłączenie Opłata pobierana jest w przypadku włączenia lub wyłączenia dostawy ciepła bez wiedzy Dostawcy ciepła 500
12 Wstrzymanie dostawy ciepła na cele c.o. z winy Odbiorcy Przerwanie dostawy ciepła z winy odbiorcy 500
13 Sprzedaż żużla paleniskowego*** Cena żużla zł/tona bez załadunku 2
Cena żużla zł/tona z załadunkiem 6
14 Analizy laboratoryjne węgla Oznaczenie wilgotności przemijające 210
Oznaczenie wilgotności powietrzno-suchej
Oznaczenie wilgotności całkowitej
Oznaczenie zawartości popiołu
Badanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
Oznaczenie zawartości siarki całkowitej 90
15 Montaż i uruchomienie podlicznika ciepła Montaż jednego podlicznika ciepła po raz pierwszy, służącego do rozliczania poboru ciepła na cele np. ciepłej wody. Opłata obejmuje koszt materiałów, robocizny, sprzętu i transportu. 1400
16 Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepła Realizowany na wniosek odbiorcy 50,00[szt.]
17 Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacją w sterowniku węzła Obliczenie tabeli temperatur zgodnie z projektem instalacji c.o. budynku 1 raz w roku - bezpłatnie
kolejne - 30,00

* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

** odbiorcy ciepła z grupy taryfowej  C4 lub klientów nie będących odbiorcami

*** w okresie od 6 września 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.(Zgodnie z Uchwała Zarządu Nr 34-2021 z dn. 03.09.2021)