Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów

Numer sprawy: 9/PN/D/20

Termin składania ofert: 22 czerwiec 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Projekt umowy (załącznik nr 1)

(a) Schemat montażowy Na Skarpie

(a) Zestawienie materiałów Na Skarpie

(b) Schemat montażowy Żeromskiego

(b) Zestawienie materiałów Żeromskiego

(c) Schemat montażowy Leszczynowa

(c+d) Zestawienie materiałów Leszczynowa + Terebelska

Pytania 1

Protokół z udzielania zamówienia publicznego