Oferta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej to nie tylko ciepło z miejskiej sieci, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.

Głównym elementem naszej działalności jest dostarczanie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do mieszkań, szkół, szpitali, urzędów, kościołów, centrów handlowych, obiektów sportowych innych instytucji oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Ważnym czynnikiem produkcji ciepła systemowego jest bezpieczeństwo dla środowiska. Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska przez co do atmosfery emitowanych jest mniej substancji szkodliwych.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Zaopatrując naszych odbiorców w ciepło i ciepłą wodę użytkową, gwarantujemy komfort, dostawę energii przyjaznej dla środowiska i bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczymy również dodatkowe usługi jak: analizy laboratoryjne węgla, wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości, czy sprzedaży żużla paleniskowego.

Udzielamy informacji z zakresu: kompleksowego zawarcia umowy o dostawę ciepła, świadczenia usług konserwacyjnych, aktualnych opłat za ciepło i zasad ich rozliczania, wysokości wystawionych faktur, warunków zwiększania lub zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, reklamacji dotyczących wysokości opłat czy przerw w dostawie ciepła.