Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na okresowej rocznej kontroli budynków użytkowanych przez PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: