Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego ciepłowni wraz z zabudową kotła z układem odzysku ciepła ze spalin o mocy około 4.9 MWth opalanego biomasą.