Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zatrudni pracownika na stanowisko:
inspektor ds. technicznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 30.12.2021 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie w zakładce Kariera.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektor ds. technicznych został wyłoniony kandydat który spełniał wszystkie wymogi określone  w ogłoszeniu.