Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę 20 000 Mg miału węglowego wraz z transportem.

Numer sprawy: 18/PN/D/2019

Termin składania ofert: 20 sierpień 2019 roku do godz. 12:00