Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na przebudowę drogi wraz ze zjazdem na teren ciepłowni od strony ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej (działka 1787/47).

Numer sprawy: 10/PN/U/20

Termin składania ofert: 23 czerwiec 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 1)

Przedmiar (załącznik nr 2)

Wzór umowy (załącznik nr 3)

Formularz ofertowy (załącznnik nr 4)

Protokół z udzielania zamówienia publicznego