Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na przebudowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w obrębie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: