Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie układu ograniczenia mocy wraz z układem automatyki zabezpieczającej kotła WR25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

ZAŁĄCZNIKI: