Kontrast
Czcionka

Oferta PEC

Oferta PEC

Oferta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej to nie tylko ciepło z miejskiej sieci, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.

Głównym elementem naszej działalności jest dostarczanie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do mieszkań, szkół, szpitali, urzędów, kościołów, centrów handlowych, obiektów sportowych innych instytucji oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Ważnym czynnikiem produkcji ciepła systemowego jest bezpieczeństwo dla środowiska. Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska przez co do atmosfery emitowanych jest mniej substancji szkodliwych.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Zaopatrując naszych odbiorców w ciepło i ciepłą wodę użytkową, gwarantujemy komfort, dostawę energii przyjaznej dla środowiska i bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczymy również dodatkowe usługi jak: analizy laboratoryjne węgla, wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości, czy sprzedaży żużla paleniskowego.

Udzielamy informacji z zakresu: kompleksowego zawarcia umowy o dostawę ciepła, świadczenia usług konserwacyjnych, aktualnych opłat za ciepło i zasad ich rozliczania, wysokości wystawionych faktur, warunków zwiększania lub zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, reklamacji dotyczących wysokości opłat czy przerw w dostawie ciepła.

Cennik usług dodatkowych

l.p. Rodzaj usługi cena netto*
1 Rozpoczęcie/wstrzymanie dostawy ciepła do węzła cieplnego na zlecenie odbiorcy (pierwsze rozpoczęcie/wstrzymanie w sezonie grzewczym - bezpłatne) 300 [zł/węzeł cieplny]
2 Podwyższenie temperatury na potrzeby termodezynfekcji instalacji c.w.u.
2.1 w sezonie grzewczym (Uzgodnienie terminu z koordynatorem dotyczy instytucji podległych Urzędowi Miasta) 200 [zł]
2.2 w sezonie grzewczym (pozostali Odbiorcy ciepła)
2.3 poza sezonem grzewczym wycena indywidualna
3 Likwidacja awarii węzła cieplnego
3.1 diagnoza 120 [zł]
3.2 naprawa 80 [zł/h]**
3.3 materiały wycena indywidualna
4 Zmiana parametrów pracy węzłów cieplnych (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym dla grup taryfowych C1,C2,C3) 150 [zł]
5 Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacją w sterowniku węzła (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym) 300 [zł]
6 Przegląd i konserwacja węzłów cieplnych
6.1 usługa przeglądu i konserwacji 80 [zł/h]**
6.2 materiały wycena indywidualna
7 Płukanie wymienników (w zależności od wielkości wymienników)
7.1 JAD 3/18; X3/18 550 [zł/szt.]
7.2 JAD 5/36; X5/38 650 [zł/szt.]
7.3 JAD 6/50; X6/50 750 [zł/szt.]
7.4 JAD X9/88 1000 [zł/szt.]
7.5 JAD X12/114 1700 [zł/szt.]
7.6 płytowe lub WWB 495 [zł/szt.]
8 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowego
8.1 bez demontażu 250 [zł]
8.2 z demontażem wycena indywidualna
9 Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepła realizowany na wniosek odbiorcy 100 [zł/szt.]
10 Wymiana baterii w ciepłomierzu 170 [zł/szt.]
11 Montaż i uruchomienie podlicznika ciepła wycena indywidualna
12 Przyjazd obsługi technicznej na zlecenie 80 [zł/h]**
13 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia ciepłowniczego 100 [zł]
14 Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby zabezpieczającej 500 [zł]
15 Opłata za samowolne wstrzymanie lub rozpoczęcie poboru ciepła (bez wiedzy dostawcy ciepła) 1000 [zł]
16 Analizy laboratoryjne węgla
16.1 oznaczenie wilgotności przemijającej, wilgotności powietrzno-suchej, wilgotności całkowitej, zawartości popiołu, badanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej 230 [zł]
16.2 oznaczenie zawartości siarki całkowitej 100 [zł]
17 Wynajem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych (będących własnością PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska) wycena indywidualna
18 Usługi transportowo-sprzętowe z operatorem wycena indywidualna
19 Pomiary elektryczne wycena indywidualna

* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

** za każdą rozpoczętą godzinę

Cennik obowiązuje od 1 września 2023r.