Kontrast
Czcionka

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

O nas

Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1983 roku. Pierwsza siedziba PEC mieściła się przy ul. Pokoju w 5 pokojach biurowca należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej.

Majątek Przedsiębiorstwa stanowiło wtedy 8 kotłowni, w tym 6 kotłowni lokalnych, a długość sieci ciepłowniczych liczyła 8,6 km. W PEC zatrudnionych było 130 pracowników.

Przez 40 lat funkcjonowania Przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało swoją strukturę organizacyjną. Od 15 kwietnia 1987 r. funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej, skupiające oprócz bialskich ciepłowni również ciepłownie z Radzynia Podlaskiego i Międzyrzeca Podlaskiego. W tym okresie Przedsiębiorstwo zatrudniało do 427 osób i dysponowało mocą zainstalowaną 213.6 MW, 44 km sieci ciepłowniczej i 52 węzłami wymiennikowymi.

30 czerwca 1992 r. doszło do podziału WPEC na trzy samodzielne jednostki organizacyjne w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim.

Z dniem 1 marca 1995 r. przekształcono Przedsiębiorstwo w spółkę prawa handlowego. Obecnie nadzór właścicielski nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. poprzez Zgromadzenie Wspólników sprawowany jest jednoosobowo przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka.

Władze spółki reprezentowane są przez 1 osobowy Zarząd Spółki i 3 osobową Radę Nadzorczą.

Obecnie

Aktualnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej eksploatuje:
– cztery kotły wodne o mocy zainstalowanej 81,07 MW w Ciepłowni K-1 oraz
– dwa kotły wodne o mocy zainstalowanej 17 MW w Ciepłowni K-1B opalanej biomasą.

Z Ciepłowni znajdujących się przy ul. Sidorskiej 102G ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą o długości ok. 67 km do 401 węzłów wymiennikowych, z czego 205 jest własnością Spółki. Na koniec 2022 roku dostawca zaspokajał potrzeby cieplne 356 Odbiorców, w tym mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji. Moc zamówiona na koniec 2022 roku to 74,5 MW i systematycznie rośnie. Roczna sprzedaż ciepła to blisko 500 tys. GJ (w 2022 roku: 475 788,56 GJ).

Nowe projekty

Spółka oprócz corocznych inwestycji rozbudowy sieci w celu pozyskania nowych odbiorców, zrealizowała strategiczną inwestycję – budowę ciepłowni OZE o mocy 17 MW (5 MW+12 MW) na biomasę, której prace przygotowawcze trwały od początku 2017 roku. Nowa ciepłownia zapewnia dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, co znacznie poprawia jakość powietrza w Białej Podlaskiej. Ciepłownia opalana biomasą spełnia restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

W 2012 roku doszło do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej, dzięki której powstał nowy kierunek kształcenia – technik energetyk. Jest to przykład wspólnego działania na rzecz rozwijania lokalnego rynku pracy i zapewnienia wykwalifikowanej kadry z lokalnego rynku pracy. Po zakończeniu kształcenia Spółka zatrudniła12 absolwentów kierunku technik energetyk.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi od 2014 roku edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w formie „Lekcji ciepła” w której wzięło udział kilka tysięcy najmłodszych dzieci ze szkół i przedszkoli. Kontynuacją „Lekcji ciepła” jest zaproszenie do zwiedzenia ciepłowni podczas „Dni otwartych ciepłowni”. Wydarzenia te cieszą się niesłabnącą popularnością. Podczas Dni otwartych w maju 2023 roku ciepłownię odwiedziło blisko 500 osób, natomiast od 2014 roku ciepłownia gościła około 5 tys. zwiedzających dzieci i młodzieży.