Kontrast
Czcionka

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Władze

Zarząd

  • Prezes Zarządu – Sebastian Paszkowski

Rada nadzorcza

  • Przewodniczący – Marcin Pieczyński
  • Z-ca Przewodniczącego – Stefan Karasiński
  • Członek – Przemysław Bałut

Walne zgromadzenie

Obecny skład Zgromadzenia Wspólników jest jednoosobowy i funkcję pełni Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk.