Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

System ciepłowniczy w Białej Podlaskiej

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy w Białej Podlaskiej

Miejska sieć ciepłownicza i węzły cieplne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.  w 2020 r. eksploatowało sieć  ciepłowniczą i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości 65,10 km (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Sieć ciepłownicza wykonana w technologii tradycyjnej tj. kanałowej i napowietrznej w 2020 r. miała długość 20,84 km. Sieć ciepłownicza wykonana w technologii rur preizolowanych to 29,63 km, tj. 58,70 % długości sieci ogółem. Zewnętrzne instalacje odbiorcze wykonane w technologii tradycyjnej – kanałowej miały łączną długość  6,01 km zaś w technologii rur preizolowanych 8,62 km. Łączna długość zewnętrznych instalacji odbiorczych w systemie ciepłowniczym Miasta Biała Podlaska wynosiła: 14,63 km. Pojemność zładu sieci ciepłowniczych na koniec 2020 roku wynosiła 3581,4 m3. Na 31 grudnia 2020 r. Spółka dostarczała ciepło do  379 węzłów cieplnych. Ze  196 szt. własnych węzłów cieplnych Spółki 52 szt. to węzły jednofunkcyjne, natomiast  144 szt. to węzły dwufunkcyjne.

Dystrybucja energii cieplnej

W 2020 r. podobnie jak w latach ubiegłych system ciepłowniczy pracował w oparciu o Program Pracy Sieci Ciepłowniczej (PPSC). PPSC opracowano z wykorzystaniem narzędzia do modelowania matematycznego obiektów fizycznych EC GIS. Program opracowano w oparciu o moce zamówione przez Odbiorców oraz wiedzę praktyczną  i teoretyczną służb technicznych przedsiębiorstwa. Służby techniczne kontrolowały dopasowanie parametrów wynikające z programu pracy do aktualnych potrzeb systemu ciepłowniczego. Zapotrzebowanie na ciepło jest zależne od temperatury zewnętrznej. W zależności od zmian temperatury zewnętrznej i potrzeb systemu korygowano na bieżąco wartości zadane temperatury czynnika z ciepłowni.

PEC Sp. z o. o. zaopatruje w energię cieplną 345 odbiorców na podstawie podpisanych umów sprzedaży ciepła. Do największych należą: Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ”, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Terebelska II”.