Kontrast
Czcionka

Projekty unijne

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

BUDOWA CIEPŁOWNI OZE

Budowa ciepłowni w ramach projektu „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków z UE oraz NFOŚiGW, a jego celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z budowy ciepłowni.