Kontrast
Czcionka

Projekty unijne

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW

Projekt:

„Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW(5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Cel projektu: 

Celem projektu jest budowa autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych. Uruchomienie ciepłowni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wskaźniki produktu:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 17MW
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 17MWt
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.
  • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 47 258 ton równoważnika CO2
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 106 370 MWht/rok

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 617 114,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 23 850 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 556 400,00 PLN

Inwestycja została zakończona w I kwartale 2022 r.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg systemu ciepłowniczego efektywnego energetycznie.