Lp Opis pdf doc
1 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.19.2019.MSz2 z dnia 9 stycznia 2020r.
2 Regulamin zasad korzystania z usług w zakresie dostawy energii cieplnej (zgodnie z uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Współników z dnia 26 lutego 2014r.)
3 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
4 Druk zamówienia mocy cieplnej
5 Zapytanie na temat możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej
6 Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła
7 Wniosek o zakończenie dostarczania ciepła
8 Oświadczenie o gotowości urządzeń i instalacji do odbioru czynnika grzewczego
9 Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną