Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na wykonanie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN250mm od ul. Kościuszki do komory pomiarowej w działce o numerze geodezyjnym 2005/162 w Białej Podlaskiej – Etap od punktu B do C oraz etap od punktu C do komory pomiarowej, z materiałów Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI: