Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Centrala:
83 342 55 98

Kariera

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Kariera

Aktualne oferty pracy

  • Nabór na stanowisko inspektora ds. płac

Dokumenty należy złożyć do dnia: 03.10.2021 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Planowany termin zatrudnienia: 02.11.2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy w PEC Sp. z o.o. na stanowiskach, które nie są obecnie objęte procesem rekrutacji, prosimy o przesyłanie swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres:

ul. Pokoju 26,
21-500 Biała Podlaska
Biuro Obsługi Klienta
lub na adres e-mail: 
sekretariat@pecbp.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane podjęciem praktyki czy odbycia stażu zawodowego w naszym przedsiębiorstwie zapraszamy do zgłoszenia swoich aplikacji do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, z dopiskiem staż/praktyka, na adres
e-mail: sekretariat@pecbp.pl

Informujemy, że przekazane nam dane osobowe, w celach przyszłych rekrutacji pracowników lub złożonych do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, przetwarzamy w celu prowadzenia tych rekrutacji przez okres 18-stu miesięcy od daty przesłania aplikacji.